ΤΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ
16_10_2019

Hasso Plattner Institute, Potsdam, Germany

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Products: Façades
Location: Potsdam, Germany
Finishing: 2010
Architects: P & B
Specialist: Metallbau Windeck