ΤΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ
31_05_2020

Hasso Plattner Institute, Potsdam, Germany

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Products: Façades
Location: Potsdam, Germany
Finishing: 2010
Architects: P & B
Specialist: Metallbau Windeck