ΤΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ
09_03_2021

συντήρηση

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Οποιοδήποτε σύστημα κλιματισμού– από το μικρότερο (split –system) μέχρι τα συστήματα κλιματισμού μεγάλων κτιρίων- χρήζει ενός πλάνου συντήρησης για να εξασφαλίζεται η μέγιστη απόδοση του καθώς και η οικονομικότερη λειτουργία του.

Το συμβόλαιο συντήρησης σας παρέχει:

 • αποδοτικότητα
 • πρόληψη ενδεχόμενων βλαβών
 • αποτελεσματικότερο έλεγχο κατανάλωσης ενέργειας
 • μέγιστη αξιοποίηση του συστήματος κλιματισμού

Οι εργασίες συντήρησης περιλαμβάνουν:

 • έλεγχο διαρροών
 • έλεγχο και αμπερομέτρηση ανεμιστήρων
 • έλεγχο λειτουργίας συμπιεστών
 • αμπερομέτρηση συμπιεστών
 • μέτρηση πιέσεων αναρρόφησης και κατάθλιψης
 • πλύσιμο συμπυκνωτών με πιεστική αντλία και χημικό υγρό
 • σύσφιξη συνδέσμων αυτοματισμού και παροχής ρεύματος
 • έλεγχο επικοινωνίας κεντρικού χειριστηρίου
 • εκκίνηση και έλεγχος καλής λειτουργίας
 • καθαρισμό φίλτρου αέρα εσωτερικής μονάδας
 • έλεγχο καλής λειτουργίας μοτέρ εσωτερικού ανεμιστήρα
 • χημικό καθαρισμό στοιχείου εσωτερικής μονάδος
 • καθαρισμό και έλεγχο λειτουργίας αντλίας συμπυκνωμάτων μία φορά ετησίως (όπου υπάρχει)
 • καθαρισμό λεκάνης συμπυκνωμάτων (όπου απαιτείται)

Η ενημέρωση του πελάτη για το είδος της συντήρησης (εξαμηνιαία ή ετήσια) γίνεται άμεσα από τους τεχνικούς μας και από το φύλλο ελέγχου που παραδίδεται στον πελάτη.

Για περισσότερα πατήστε εδώ