ΤΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ
19_10_2020

Κατοικία στη Βούλα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η γραμμική ανάπτυξη της κατοικίας υπήρξε ο κύριος αρωγός της μελέτης φωτισμού. Η γραμμικότητα της αρχιτεκτονικής σύνθεσης έχει ακολουθηθεί πιστά από τον φωτισμό καθώς επιμήκεις εσοχές και συνθέσεις φωτιστικών σωμάτων αναλαμβάνουν να αναδείξουν τους μονολιθικούς όγκους του έργου. Η ένταση και η κατεύθυνση του φωτισμού συνεργάζονται, ώστε να αποκωδικοποιήσουν την φόρμα, να ενδυναμώσουν την οργάνωση του κτιριολογικού, χωρίς ταυτόχρονα να αποσπούν τον χρήστη από την θέα στην οποία στρέφεται και όλη η λειτουργική του οργάνωση.

Αρχιτεκτονική μελέτη: ISV Architects