ΤΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ
19_10_2020

Ερμιόνη

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Πρωταρχικός στόχος της μελέτης φωτισμού ήταν να «αφουγκραστεί» το διττό χαρακτήρα του έργου. Στον εξωτερικό χώρο ο φωτισμός σε άλλα σημεία διαχέεται και σε άλλα πάλι περιορίζεται, προκειμένου να αποκαλύψει σταδιακά και με σεβασμό την ποιότητα της ελληνικής φύσης, ενώ στο εσωτερικό πάλλεται σε διαφορετικές εντάσεις αναπτύσσοντας ένα διάλογο με τα έργα τέχνης που εκθέτονται.