ΤΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ
19_10_2020

BMW

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η ανάδειξη του καθαρού σχήματος του κτηριακού συγκροτήματος στο ιδιαίτερα επίπεδο και αχανές περιβάλλον του, ήταν η βασική επιδίωξη της μελέτης. Η ένταση στο εσωτερικό είναι υψηλότερη για να εξασφαλιστεί ο επαρκής φωτισμός των εκθεμάτων. Η τοποθέτηση αλλά και ο τύπος των φωτιστικών σωμάτων επιλέχθηκε με γνώμονα την αποφυγή θαμβώσεων. Το ύφος του φωτισμού είναι διαφορετικό σε κάθε αντιπροσωπεία αυτοκινήτων, σύμφωνα πάντα με το εταιρικό και αρχιτεκτονικό της ύφος.

Αρχιτέκτονας: Τσιγόπουλος Θωμάς