ΤΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ
15_04_2021

ETEM

ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Εγκαταστάσεις & κεντρική έκθεση

Ηρώων Πολυτεχνείου 1-4, 190 18 Μαγούλα, Αττικής
Τ 210 489 8605
F 210 489 8500-10
Ε etem.gr@etem.com

Υποκατάστημα Θεσσαλονίκης

6ο χλμ Θεσ/νίκης - Αθηνών 570 09 Καλοχώρι Θεσ/νίκης
Τ 2310 790330
F 2310 753416

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η ΕΤΕΜ είναι μία πρωτοπόρος εταιρεία διέλασης αλουμινίου που κατατάσσεται μεταξύ των πιο γρήγορα αναπτυσσόμενων στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Η ΕΤΕΜ Α.Ε., που ιδρύθηκε το 1971, είναι εταιρεία σχεδιασμού και παραγωγής ολοκληρωμένων αρχιτεκτονικών συστημάτων και προφίλ αλουμινίου για βιομηχανικές εφαρμογές. Με εμπειρία που υπερβαίνει τα 40 χρόνια, δεσμευόμαστε στην εξυπηρέτηση των πελατών μας με προϊόντα και υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας και δημιουργούμε μαζί τους μακροχρόνιες σχέσεις που βασίζονται στην εμπιστοσύνη, την ακεραιότητα και τη συνέπεια. Στην ΕΤΕΜ κατέχοντας μία ισχυρή θέση στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, επιδιώκουμε συνεχώς την ανάπτυξη σε νέες χώρες και αγορές. Με αποτελεσματικές δομές και προσωπικό υψηλών προσόντων, εκπληρώνουμε το στρατηγικό μας στόχο που αφορά την κατανόηση και την ικανοποίηση των αναγκών κάθε αγοράς καθώς και τη διευκόλυνση των πελατών μας ώστε να επιτύχουν τους δικούς τους στόχους. 

Με δύο εγκαταστάσεις παραγωγής, στην Αθήνα (Ελλάδα) και στη Σόφια (Βουλγαρία), και ετήσια δυναμικότητα που υπερβαίνει τους 40.000 τόνους, η ΕΤΕΜ εγγυάται συνεχή και αδιάλειπτη παράδοση σε όλους τους πελάτες της. Με συνεχείς καινοτομίες και επενδύσεις σε εξοπλισμό και προσωπικό, η ΕΤΕΜ είναι μία διεθνής εταιρεία με εξαγωγές που υπερβαίνουν το 70% της παραγωγής της και παρουσία σε περισσότερες από 20 χώρες παγκοσμίως. Η ΕΤΕΜ διαθέτει συνολικά 5 πρέσες, με δυναμικότητα από 1.500 μετρικούς τόνους έως 2.700 μετρικούς τόνους. Έτσι, έχει τη δυνατότητα να παράγει ευρεία γκάμα προφίλ, όσον αφορά το βάρος και τις διαστάσεις, πάντα ανάλογα με τις συγκεκριμένες εφαρμογές και τις προδιαγραφές του πελάτη. Με σύγχρονες γραμμές παραγωγής που λειτουργούν σύμφωνα με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας και ασφάλειας (πιστοποίηση ΕΝ ISO 14001:2004), η ΕΤΕΜ είναι έτοιμη να ανταποκριθεί στις μελλοντικές ανάγκες της αγοράς.