ΤΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ
28_11_2020

Thermoelastic colour

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

THERMOELASTIC COLOUR - θερμοκεραμικό ενεργειακό χρώμα 

Θερμομονωτικό ελαστομερές ακρυλικό ‘ΨΥΧΡΟ’ χρώμα χαμηλής θερμικής αγωγιμό¬τητας, υψηλής ανακλαστικότητας πιστοποιημένο από το Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμή¬μα Φυσικής, Τομέας Φυσικής Εφαρμογών, ως Ενεργειακό Θερμοκεραμικό χρώμα για εξωτερικές τοιχοποιίες. Προσφέρει υψηλή υδρατμοπερατότητα. Θερμομονώνει, στε¬γανοποιεί και διακοσμεί κάθετες εξωτερικές νέες ή ήδη βαμμένες οικοδομικές επι¬φάνειες, από σοβά, μπετόν, τσιμεντοσανίδες, προκατασκευασμένα δομικά υλικά κ.ά. 

Γεφυρώνει άριστα τριχοειδείς ρωγμές. Δεν σαπωνοποιείται. 

Διατηρεί την ελαστικότητά του από -20°C έως 80°C. Παρουσιάζει εκπληκτική αντοχή στις απότομες μεταβολές της θερμοκρασίας. Διακρίνεται για τη διαχρονική του λευ¬κότητα και την υψηλή του καλυπτικότητα. Συμβάλλει αισθητά στη μείωση της θερμο¬κρασίας στο εσωτερικό του κτιρίου κατά τους καλοκαιρινούς μήνες. Λειτουργεί ως αντλία αφύγρανσης συμβάλλοντας σημαντικά στη μείωση της υγρασίας της τοιχο¬ποιίας. 

Λευκό, μπορεί να χρωματιστεί με το Δοσομετρικό Σύστημα Δημιουργίας Αποχρώσεων DUROCOLOR σε 120 αποχρώσεις.