ΤΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ
08_12_2019

Megafix

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

MEGAFIX - εύκαμπτο κονίαμα πολλαπλών χρήσεων για επισκευή & αδιαβροχοποίηση τοιχοποιίας 

Εύκαμπτο, πολυμερικό, ινοπλισμένο, πυριτικό κονίαμα ενός συστατικού, λευκού χρώματος. Παρουσιάζει αξιόλογη επιφανειακή σκληρότητα, μηδενική συρρίκνωση, υδρατμοπερατότητα και εξαιρετική εργασιμότητα. 

Είναι κατάλληλο τόσο για την επισκευή όσο και για πλήρη αποκατάσταση τελικής επιφάνειας τοιχοποιίας. Θωρακίζει τις επιφάνειες από τη διείσδυση της υγρασίας με έναν υδαταπωθητικό μανδύα μακροχρόνιας προστασίας, πάχους έως 5mm ανά στρώση. Σφραγίζει ρωγμές πλάτους 0,8mm έως 30mm και βάθους έως 40mm και δεν επιτρέπει την επανεμφάνισή τους. 

Αποτρέπει παράγοντες όπως το διοξείδιο του άνθρακα, του θείου ή του αζώτου να προσβάλλουν δομικά στοιχεία. 

Ως σοβάς, κατατάσσεται στην κατηγορία GP: CSIII/W2 κατά EN998-1. 

Ως επισκευαστικό, κατατάσσεται στην κατηγορία R1 κατά ΕΝ1504-3.