ΤΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ
28_11_2020

Hydrostop antique

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Έτοιμος επισκευαστικός, ρητινούχος σοβάς, με βάση την υδράσβεστο, την ποζολάνη, πυριτικά και ανθρακικά αδρανή σταθερής κοκκομετρίας, χωρίς τσιμέντο.

Παρέχει υψηλή εργασιμότητα, πρόσφυση και αντοχή, ενώ παράλληλα επιτρέπει στα δομικά στοιχεία να αναπνέουν. Είναι κατάλληλο για τις αναπαλαιώσεις  παραδοσιακών κτιρίων καθώς και για την αποκατάσταση αποσαθρωμένων     σοβάδων. Κατατάσσεται στην κατηγορία R:CSII, σύμφωνα με την προδιαγραφή ΕΝ 998-1. Τον χρησιμοποιούμε συνήθως για  την αποκατάσταση εσωτερικών και κυρίως εξωτερικών όψεων κτιρίων και μνημείων ιστορικού ενδιαφέροντος.  Είναι κατάλληλο για την εκτέλεση εσωτερικών και εξωτερικών εργασιών για σοβάτισμα και αποκατάσταση παραδοσιακών κτισμάτων που έχουν κατασκευαστεί με διαχρονικά παραδοσιακά υλικά, όπως ποζολάνη, υδράσβεστο, κεραμάλευρο κ.ά. Εάν αφαιρεθεί ο υπάρχων σοβάς, δύναται να εφαρμοστεί όπως  ο παραδοσιακός σοβάς σε υποστρώματα από τούβλα, πέτρες, πλίνθους κ.ά. Εφαρμόζεται σε πάχος έως 15mm ανά στρώση. Η υψηλή υδρατμοπερατότητα του υλικού επιτρέπει την ομαλή διαπνοή της παραδοσιακής δομής.  Η κατανάλωση του υλικού είναι 1,5 kg/m² ανά mm πάχους στρώσης.