ΤΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ
15_10_2019

Porto Palace Hotel, Thessaloniki, Greece

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

The luminaires which have been used are: TERES M7 SQUARE SH 2F.