ΤΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ
02_03_2021

BRIGHT

ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Έδρα - Έκθεση

Σοφοκλή Βενιζέλου 13, 141 23 Αθήνα  
T +30 21 02851304
F +30 21 02851306 
E info@bright.gr
www.bright.gr

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η ελληνική εταιρεία BRIGHT ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ Α.Ε. είναι μια από τις πιο σύγχρονες και δυναμικές εταιρείες της Ευρώπης. Ιδρύθηκε το 1989 και η επιτυχία της έγκειται στην άριστη γνώση της τεχνολογίας του φωτισμού. Η BRIGHT έχει καθιερώσει το όνομα της στην αγορά, χάρη στην πρωτοπορία, στην έρευνα και τη συνέπεια, τόσο στην παραγωγή όσο και στην εμπορία και εφαρμογή συστημάτων φωτισμού, για περισσότερο από 50 χρόνια. Απασχολεί εκατόv πενήντα (150) άτομα προσωπικό και διαθέτει έξι (6) σημεία πώλησης στην Ελλάδα.