ΤΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ
24_09_2020

τεγίδες

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΜΗΚΙΔΕΣ ΜΟΡΦΗΣ “C”

Οι μηκίδες μορφής “C” της ARKHON παράγονται από γαλβανισμένο χάλυβα υψηλής αντοχής S320 και Ζ275 σύμφωνα με ΕΝ10326 με κατεργασίες ψυχρής έλασης ώστε να παρέχουν ελαφρύ και οικονομικό σύστημα υποστήριξης για επικαλύψεις και πλαγιοκαλύψεις κτιρίων με μεταλλικό σκελετό. Οι μηκίδες “C” της ARKHON παράγονται σε οποιεσδήποτε διαστάσεις και μήκη κατόπιν παραγγελίας, ξεκινώντας από 2000mm. H διάτρηση γίνεται σύμφωνα με την παραγγελία με οπές Φ14 και Φ18 με μικρότερη απόσταση μεταξύ των κέντρων των οπών L=40mm.

Οι μηκίδες μορφής “C” της ARKHON μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε απλά και σε μη αλληλοεπικαλυπτόμενα συνεχή ανοίγματα. Η σύνδεση μεταξύ τους γίνεται με μανίκια σύνδεσης. Τα προφίλ διατομής “C” δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν αλληλοεπικαλυπτόμενα.

ΤΕΓΙΔΕΣ ΜΟΡΦΗΣ “Ζ”

Οι τεγίδες μορφής “Ζ” της ARKHON παράγονται από γαλβανισμένο χάλυβα υψηλής αντοχής S320 και Z275 σύμφωνα με (ΕΝ10326) με κατεργασίες ψυχρής έλασης ώστε να παρέχουν ελαφρύ και οικονομικό σύστημα υποστήριξης για επικαλύψεις και πλαγιοκαλύψεις κτιρίων με μεταλλικό σκελετό. Οι τεγίδες “Ζ” της ARKHON παράγονται στις διαστάσεις και στα μήκη κάθε παραγγελίας, ξεκινώντας από 2000mm. Η διάτρηση γίνεται σύμφωνα με την παραγγελία με οπές Φ14 και Φ18 με μικρότερη απόσταση μεταξύ των κέντρων των οπών L=40mm.

Οι τεγίδες τύπου “Ζ” της ARKHON εκτός από απλά και συνεχόμενα ανοίγματα χωρίς αλληλοεπικάλυψη, μπορούν να χρησιμοποιηθούν και σε ανοίγματα με αλληλοεπικάλυψη σε κτίρια πολλαπλών ζεύξεων. Αυτό είναι εφικτό λόγω της διαφοράς μεταξύ των δύο κάθετων πλευρών 4mm π.χ. 70mm και 74mm. Τα αλληλοεπικαλυπτόμενα ανοίγματα έχουν ως αποτέλεσμα την αύξηση της αντοχής του συστήματος λόγω του διπλού πάχους στα σημεία στήριξης.