ΤΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ
04_03_2021

Υπαίθριο λουτρό-παρατηρητήριο στη Μήλο

yolkstudio - Μανώλης Ηλιάκης _ 2011

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

Κατηγορία
Ψυχαγωγία
Χρόνος μελέτης
2010
Χρόνος αποπεράτωσης
2011
Συνολική επιφάνεια
8m2
Επιφάνεια οικοπέδου
8000m2
Κόστος
8500€
Ιδιοκτήτης
Ιδιώτης
Διεύθυνση έργου
Μήλος, Κυκλάδες

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το ‘κενό’ ως μέσο ανάγνωσης του τοπίου 

Το υπαίθριο λουτρό-παρατηρητήριο-τόπος διαλογισμού κτίσθηκε δίπλα σε μια υπάρχουσα κατοικία διακοπών. 

Στη φιλοσοφία του Ζεν το κενό ορίζεται ως ο άπειρος χώρος μέσα στον οποίο τα πάντα υπάρχουν τόσο ως παρουσίες όσο και ως δυνατότητες: ‘Η μορφή είναι κενό και το κενό είναι μορφή’. Σύμφωνα με την παραπάνω θεώρηση κατασκευάσθηκε ένας χώρος χωρίς μονοσήμαντη χρήση. Μπορεί να είναι παρατηρητήριο, τόπος διαλογισμού, ή υπαίθριο λουτρό. Πρόκειται για ένα ‘κενό’ που ορίσθηκε αρχιτεκτονικά, σε συγκεκριμένο σημείο στην ποικιλομορφία του τοπίου. Η θέση των μικρών ανοιγμάτων, τα σαφή ή ασαφή όρια του περιγράμματος, επιλέχθηκαν και καθορίστηκαν κατά τη διάρκεια του επί τόπου σχεδιασμού.  Για παράδειγμα, η θέα του γειτονικού κόλπου φιλτράρεται μέσα από χειροποίητα υαλότουβλα, που παραμορφώνουν κάπως την εικόνα του ηφαιστειογενούς τοπίου.

Το εγχείρημα αποτελεί μια προσπάθεια διάρθρωσης ενός χώρου, ο οποίος θα λειτουργεί ως εργαλείο ανάγνωσης του ιδιαίτερου τοπίου της Μήλου. Μέσω της κατοίκησής του, προτείνεται η επανασύνθεση-επανερμηνεία της δεδομένης εικόνας της σχέσης της θάλασσας με την ξηρά και η κατανόηση, μέσω των οπτικών φυγών, των στοιχείων που συνθέτουν το φυσικό τοπίο της περιοχής. Μετά από ένα διάστημα διαλογισμού ή περισυλλογής στο χώρο αυτό, δημιουργούνται μικρά ‘κενά’ στη ροή του νου και μια διαφορετική ποιότητα επαφής με το φυσικό περιβάλλον. 

Η κόμη ενός κέδρου και μια κατασκευή από καλάμια χρησιμεύουν στη σκίαση. Όλα τα  υλικά που χρησιμοποιήθηκαν είναι γηγενή και κάποια από αυτά προϊόντα ανακύκλωσης. 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Αρχιτεκτονικό γραφείο
Υπεύθυνος μελέτης
Επίβλεψη έργου
Φωτογραφία

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ

Διακρίσεις
  • Βραβεία 'ΔΟΜΕΣ 2013', έπαινος στην κατηγορία 'Καλύτερο πρώτο έργο νέου αρχιτέκτονα των ετών 2010-2012'

‘Αν και ίσως υπερβολικά μπαρόκ, έχει ενδιαφέρον να  κατανοήσουμε τις σχέσεις που ένα καλυβάκι μπορεί να δημιουργήσει μεταξύ των κόσμων του φυσικού και του τεχνητού. Φαίνεται ότι αυτό το θέμα θα συνεχίσει να εμφανίζεται κατ’ επανάληψιν ως ζήτημα σε όλη τη Μεσόγειο’. Iñaki Ábalos

Δημοσιεύσεις
  • ΔΟΜΕΣ 0912, 'Βραβεία 2013', τ. 114, 2012, σσ. 62-65.
  • ΔΟΜΕΣ 0413, 'Επετηρίδα Ελληνικής Αρχιτεκτονικής 2013', τ. 118, 2013, σσ. 200-201.