ΤΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ
06_03_2021

Τράπεζα Κρήτης

Κωνσταντίνος Δεκαβάλλας, Ιουλία Χιτζανίδη-Βλαχάκη _ 1975

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

Κατηγορία
Γραφεία
Χρόνος μελέτης
1975
Χρόνος αποπεράτωσης
1975
Διεύθυνση έργου
Βουκουρεστίου και Βαλαωρίτου, Αθήνα, Αττική
Αρχείο
Αρχείο Δημήτρη Καλαποδά

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ήπια αντίθεση προς τον πολεοδομικό περίγυρο παρουσιάζουν οι όψεις του κτηρίου αυτού που εκφράζουν τις κύριες λειτουργίες του και αποκαλύπτουν τον φέροντα οργανισμό του, από οπλισμένο σκυρόδεμα, με ένα μπρουταλίστικο ιδίωμα...

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ

Βιβλιογραφία

Ελένη Φεσσά-Εμμανουήλ, 'Δοκίμια για τη νέα ελληνική αρχιτεκτονική: Θεωρητικά - κριτικά - ιστορικά', Αθήνα: Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Εφαρμοσμένης Επικοινωνίας, 2001, σ. 216 

Ορέστης Δουμάνης, 'Μεταπολεμική Αρχιτεκτονική στην Ελλάδα', Αθήνα: Εκδόσεις 'Αρχιτεκτονικών Θεμάτων', 1984, σ. 46