ΤΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ
15_04_2021

Συγκρότημα γραφείων και ξενοδοχείου

Εμμανουήλ Βουρέκας, Ιωάννης Β.Τριανταφυλλίδης _ 1964

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

Κατηγορίες
Γραφεία, Ξενοδοχεία
Χρόνος μελέτης
1963
Χρόνος αποπεράτωσης
1964
Διεύθυνση έργου
Πειραιώς 3, Αθήνα, Αττική

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Αρχιτέκτονες

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ

Δημοσιεύσεις
  • Αρχιτεκτονική, τ. 54, Νοέμβριος-Δεκέμβριος 1965.