ΤΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ
15_04_2021

Πύργος Atrina

Ιωάννης Βικέλας _ 1981

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

Κατηγορία
Γραφεία
Χρόνος μελέτης
1977
Χρόνος αποπεράτωσης
1981
Διεύθυνση έργου
Λεωφόρος Κηφισσίας 32, Παράδεισος Αμαρουσίου, Αττική
Αρχείο
Αρχείο Δημήτρη Καλαποδά

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Αρχιτέκτων

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ

Δημοσιεύσεις
  • Ελένη Φεσσά-Εμμανουήλ, Δοκίμια για τη Νέα Ελληνική Αρχιτεκτονική, Αθήνα 2001.