ΤΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ
15_04_2021

Πολυτεχνείο Κρήτης

Εργαστήριο 66 – Σ. Αντωνακάκη, Δ. Αντωνακάκης, Α. Μονεμβασίτου, Μ. Μπαμπάλου, Α. Νουκάκης, Θ. Φωτίου _ 1982

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

Κατηγορία
Εκπαίδευση
Χρόνος αποπεράτωσης
1982
Διεύθυνση έργου
Ακρωτήρι, Χανιά

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το συγκρότημα των νέων εγκαταστάσεων του Πολυτεχνείου Κρήτης στο Ακρωτήρι στα Χανιά, χτίζεται σε έναν σχετικά αφιλόξενο χώρο χωρίς δέντρα με μικρή κλίση από τη δύση προς την Ανατολή. Στο αίτημα για ένα συγκρότημα κτηρίων που θα περιείχε τις διάφορες δραστηριότητες του προγράμματος αντιπροτείναμε ένα σύνολο από υπαίθριους και ημιυπαίθριους χώρους που ορίζονται από τα κτίσματα που τους περιβάλλουν με κεντρικό χώρο υποδοχής μια πλατεία (βλ. Φιλοσοφική Σχολή Πανεπιστημίου Κρήτης).

Πρωταρχικό στοιχείο της σύνθεσης αποτέλεσε η συστηματική επεξεργασία της κίνησης και της διαμόρφωσης των εσωτερικών και εξωτερικών ορίων των χώρων. Σε αυτή την κατεύθυνση συνέβαλε και η συστηματική προσπάθεια για την αλληλοδιείσδυση του υπαίθριου και του κλειστού χώρου σε κάτοψη και τομή, και η επίπονη αναζήτηση της διαμπερότητας των χώρων. Επιχειρήσαμε να καλύψουμε τις εγγενείς αντιφάσεις των απαιτήσεων που πρέπει να καλύψει το συγκρότημα. Οι αντιφάσεις αυτές προκύπτουν από την απαίτηση για: 

Ευελιξία και δυνατότητα επέκτασης – Σταθερές περιοχές με ιδιαίτερη ταυτότητα - Περιοχές με αυξημένη ιδιωτικότητα, π.χ. Περιοχές έρευνας – Περιοχές δημοσίου χαρακτήρα, πολυσύχναστες, π.χ. Μεγάλα αμφιθέατρα - Αυξημένος βαθμός πολυπλοκότητας - Σαφής και εύκολη αντίληψη του συνόλου – Κλίμακα τέτοια ώστε το συγκρότημα να έχει μια σημαντική παρουσία - Μικροκλίμακα που να βοηθά στην οικειοποίηση των επιμέρους χώρων. Οι αντιφάσεις αυτές δεν ορίζουν αντιθετικές συνθήκες, αλλά διαλεκτικές ενότητες.