ΤΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ
24_09_2020

Πολυκατοικία στην οδό Μυτιλήνης

Κωνσταντίνος Δεκαβάλλας _ 1966

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

Κατηγορία
Πολυκατοικίες
Χρόνος μελέτης
1964
Χρόνος αποπεράτωσης
1966
Διεύθυνση έργου
Μυτιλήνης 29-31, Αθήνα, Αττική

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το πολυώροφο αυτό κτήριο, που υψώνεται ανάμεσα σε δύο μεσοτοιχίες, αποτελεί κλασική περίπτωση αθηναϊκής μεσοαστικής πολυκατοικίας. H προσπάθεια απέβλεπε, μέσα στο πλαίσιο των διατάξεων του ΓOK που ίσχυαν τότε, να βελτιωθούν οι αναλογίες με την υποδιαίρεση σε τρεις οριζόντιες ζώνες. H πρώτη περιλαμβάνει το ισόγειο και τον α΄ όροφο, ελαφρά σε εσοχή, με τονισμό των υποστυλωμάτων. H δεύτερη περιλαμβάνει τον β΄, γ΄ και δ΄ όροφο σε δύο επιφάνειες: η μία, που ακολουθεί την οικοδομική γραμμή, είναι σε ψυχρό, σκούρο χρώμα και η δεύτερη, στην εξωτερική γραμμή των εξωστών, αποτελείται από ελαφρά μεταλλικά στοιχεία με θέσεις για τέντες σε χρώμα άσπρο. Την τρίτη ζώνη αποτελούν οι εσοχές. Οριζόντια επίσης, επιχειρήθηκε μια υποδιαίρεση με δύο άνισα σε πλάτος έρκερ προς τις δύο μεσοτοιχίες.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ