ΤΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ
06_03_2021

Πειραματικό σχολείο Θεσσαλονίκης

Δημήτρης Πικιώνης _ 1937

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

Κατηγορία
Εκπαίδευση
Χρόνος μελέτης
1933
Χρόνος αποπεράτωσης
1937
Διεύθυνση έργου
Αγίας Σοφίας 51, Θεσσαλονίκη

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Αρχιτέκτων

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ

Βιβλιογραφία
  • 'Δημήτρης Πικιώνης 1887-1968', Μουσείο Μπενάκη, 2010.