ΤΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ
02_03_2021

Οικισμός προσωπικού εταιρείας μεταλλείων στο Δίστομο

Εργαστήριο 66 - Σουζάνα Αντωνακάκη, Δημήτρης Αντωνακάκης _ 1969

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

Κατηγορία
Κατοικίες
Χρόνος αποπεράτωσης
1969
Διεύθυνση έργου
Δίστομο, Βοιωτία

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Στο οικιστικό σύνολο για τους εργαζόμενους στα μεταλλεία βωξίτη του Διστόμου επιχειρήθηκε, πέρα από το σχεδιασμό του απαιτούμενου αριθμού κατοικιών, η διεύρυνση ενός προγράμματος με κοινωνικοπολιτιστική διάσταση.

Οι παραλλαγές των μονάδων, που σχηματίζουν τις ενότητες του κτισμένου χώρου και διαμορφώνουν τους δρόμους, έχουν στόχο αφ' ενός στην εξωτερική ομοιογένεια, απαραίτητη για την επιζητούμενη αστικότητα (urbanity) και αφ' ετέρου στην ποικιλία των τύπων που καλύπτουν τις διαφορετικές ανάγκες στο εσωτερικό των ενοτήτων.

Το συγκρότημα σχεδιάστηκε με ένα σύστημα από διαδοχικές παράλληλες ζώνες όπου εναλλάσσονται χώροι ιδιωτικοί και δημόσιοι, υπαίθριοι και κλειστοί.

Οι ζώνες που έχουν όλες το ίδιο πλάτος, ορίζονται από παράλληλες μ' αυτές λιθοδομές 0,50μ. Κάθετα σ' αυτές τις παράλληλες εναλλασσόμενες ζώνες και διήκουν αγωγοί-ζώνες ενέργειας (θέρμανση, ηλεκτρισμός, νερό, αποχέτευση) ανά 12μ. που παραλαμβάνουν και τις εγκαταστάσεις .

Οι διαφορετικές κοινωνικές ομάδες, μηχανικοί, υπάλληλοι, εργοδηγοί και εργάτες, στεγάστηκαν ανάλογα με τις ανάγκες τους σε χώρους και όχι σε ολοκληρωμένες απομονωμένες περιοχές.

Το έργο κακόπεσε σε χέρια κερδοσκόπων εργολάβων, που δεν μπόρεσαν τελικά να συμφιλιωθούν με την απαιτούμενη φροντίδα κατασκευής. Έτσι η εμφανή τοιχοποιία επιχρίστηκε και το έργο κατοικήθηκε πριν να έχει ολοκληρωθεί σωστά. Εδώ και λίγα χρόνια εγκαταλείφθηκε και ρημάζει κάτω από τ ' αδιάφορα βλέμματα των ιδιοκτητών του.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Αρχιτεκτονικό γραφείο