ΤΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ
17_09_2019

Νηπιακός σταθμός 'Στέγη Πατρίδος'

Ιωάννης Β. Τριανταφυλλίδης _ 1961

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

Κατηγορία
Εκπαίδευση
Χρόνος μελέτης
1958-1960
Χρόνος αποπεράτωσης
1961
Διεύθυνση έργου
Παναγή Κυριάκου και Κοτυαίου, Αθήνα, Αττική

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ