ΤΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ
08_03_2021

Κτήριο γραφείων της ΖΗΝΩΝ Α.Ε., Ρομποτική – Πληροφορική

Κατερίνα Διακομίδου, Νίκος Χαρίτος _ 2002

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

Κατηγορία
Γραφεία
Χρόνος μελέτης
2000-2001
Χρόνος αποπεράτωσης
2002
Διεύθυνση έργου
Γλυκά Νερά, Αττική

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το κτήριο της 'Ζήνων ΑΕ, Ρομποτική - Πληροφορική' είναι αυτόνομο και χτισμένο σε ανεξάρτητο οικόπεδο. Αποτελεί ωστόσο προέκταση παλαιότερου γειτονικού μεταλλικού κτηρίου (αρχιτέκτονες Διακομίδου/Χαρίτος, 1994) καθώς απαίτηση της εταιρείας ήταν n επικοινωνία των δύο με σκοπό την ενιαία λειτουργία. Το νέο κτήριο, με χρήση αμιγώς γραφειακή, τοποθετήθηκε στο οικόπεδο έτσι ώστε στην οργάνωση της κάτοψης ο χώρος της εισόδου/υποδοχnς να συμπίπτει με τον αντίστοιχο χώρο του υπάρχοντος κτηρίου. Μια στεγασμένη γέφυρα απετέλεσε τον σύνδεσμο μεταξύ τους. Η στάθμη εισόδου του παλαιού -κατά 1.80m ψηλότερα από την στάθμη εδάφους του νέου οικοπέδου- επηρέασε καθοριστικά την τομή του νέου κτηρίου. Διατηρώντας τις εισόδους των δύο κτηρίων στην ίδια στάθμη, n τομή του νέου διαμορφώθηκε με την λογική των nμιεπιπέδων.

Η κάτοψη του κτηρίου χωρίστηκε σε τρία τμήματα: ένα κεντρικό πυρήνα, με το κλιμακοστάσιο και τις βοηθητικές χρήσεις του προγράμματος, ανάμεσα σε δύο ισοδύναμους χώρους, που φιλοξενούν το πρόγραμμα των γραφείων και της εισόδου-υποδοχής. Η οργάνωση της κάτοψης είναι τυπική. Οι χώροι όμως που προκύπτουν από την ιδιοτυπία της τομής διαφέρουν σημαντικά μεταξύ τους λόγω της σχέσης τους με το έδαφος: προκύπτουν χώροι υπόγειοι n ημιβυθισμένοι, χώροι που πατούν στο έδαφος ή χώροι υπερυψωμένοι. Ο χώρος της εισόδου του κτηρίου εκμεταλλευόμενος τις σχέσεις που προκύπτουν από την τομή, αποκτά διπλό ύψος, τονίζοντας τον δημόσιο χαρακτήρα της χρήσης του.

Στην μελέτη του κτηρίου δόθηκε ιδιαίτερη προσοχή σε τρία θέματα:

- το πλάσιμο των υπαίθριων χώρων ως αναπόσπαστο τμήμα της όλης σύνθεσης, αλλά και ως ενοποιητικό στοιχείο των ετεροχρονισμένων κατασκευών,

- την ποιότητα της εσωτερικής κατακόρυφης κυκλοφορίας. Η επιλεκτική χρήση μεταλλικών πλαισίων με γυαλί στα διαχωριστικά τοιχώματα των γραφειακών χώρων καθιστούν την τομή του κτηρίου αναγνώσιμη, και ταυτόχρονα επιτρέπουν τον φυσικό φωτισμό του εσωτερικού κλιμακοστασίου,

- την διαφοροποίηση των γραφειακών χώρων μεταξύ τους. Η τυπική  τους κάτοψη ξεπεράστηκε με την επεξεργασία των ανοιγμάτων, εσωτερικών και εξωτερικών, τα οποία διαφέρουν από βορρά σε νότο και από όροφο σε όροφο. Ως υλικά χρησιμοποιήθηκαν το μέταλλο, το ξύλο και το βιομηχανικό δάπεδο. Η χρήση του χρώματος είναι περιορισμένη και επιλεκτική.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Συνεργάτης αρχιτέκτων
Στατική μελέτη
Μηχανολογική μελέτη

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ

Δημοσιεύσεις
  • ΔΟΜΕΣ 0405, 'Κτήρια γραφείων', τ. , 2005.