ΤΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ
04_03_2021

Κτήριο γραφείων και καταστημάτων

Ιωάννης Βικέλας _ 1962

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

Κατηγορίες
Γραφεία, Εμπόριο
Χρόνος αποπεράτωσης
1962
Διεύθυνση έργου
Καραγεώργη Σερβίας 2, Αθήνα, Αττική

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Σε μία εποχή, οπού η Πλατεία Συντάγματος άρχιζε να μετασχηματίζεται σε εκσυγχρονισμένο μητροπολιτικό κέντρο, επιδιώχθηκε, σε αντίθεση προς την αρχιτεκτονική πρακτική που επικρατούσε στην αρχή αυτής της δεκαετίας, να αρθρωθεί μια λιτή και πρώιμα «οικολογική» πρόταση. Ο όγκος του κτηρίου αποδίδει, με τη δομική απλότητα του εμφανούς ορθογωνικού σκελετού του, τον αυστηρό λειτουργικό προγραμματισμό της διάρθρωσης των γραφείων. Στις όψεις του κτηρίου γίνεται μία από τις πρώτες εφαρμογές του καθολικού υαλοπετάσματος (curtain-wall) σε μεγάλη επιφάνεια, ώστε να εξασφαλίζεται ο μέγιστος φυσικός φωτισμός των γραφείων. Τα συνεχή καθ' ύψος υαλοστάσια δεν διακόπτονται από τις γραμμικές αναρτημένες ζαρντινιέρες, αλλά συνεχίζουν πίσω από αυτές στα μεγάλα επιμήκη κενά. Η προβληματική της γωνιακής απότμησης αναδείχθηκε σε ιδιάζουσα μορφολογική λύση της καθ' ύψος υποχώρησης του όγκου στη μία πλευρά αποφεύγοντας τα δύο πλήρη μέτωπα στη γωνία. Έτσι, προέκυψε ο σαφής μετωπικός προσανατολισμός των δύο όψεων, με τον κυρίως όγκο στραμμένο στη θέα του κτηρίου της Βουλής, και τον δεύτερο, λίγο χαμηλότερο, στο πλάι του.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Αρχιτέκτων