ΤΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ
04_03_2021

Κέντρο εξυπηρέτησης σε βιομηχανικές περιοχές της ΕΤΒΑ

Βασιλική Δήμα, Βασιλική Μπασιάκου, Σοφία Τσιράκη _ 2010

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

Κατηγορίες
Βιομηχανία, Γραφεία
Χρόνος μελέτης
2007
Χρόνος αποπεράτωσης
2010
Συνολική επιφάνεια
110m2
Επιφάνεια οικοπέδου
3000m2
Διεύθυνση έργου
Λαμία, Φθιώτιδα
Διαγωνισμός
Α’ Βραβείο σε Πανελλήνιο Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Την κύρια ιδέα του Κέντρου Εξυπηρέτησης εκφράζει η ‘ζιγκ-ζαγκ’ ελαφριά, περσιδωτή κατασκευή της δυτικής πρόσοψης. Η κατασκευή αυτή, ως παθητικός ηλιακός σχεδιασμός, βελτιώνει την ενεργειακή λειτουργία του κτηρίου σε τρία επίπεδα: τη θέρμανση, την ψύξη και το φωτισμό-ηλιασμό. 

Ο σωστός προσανατολισμός του κτηρίου, ο κατάλληλος σχεδιασμός και υπολογισμός των κουφωμάτων, η οπτική επαφή με το εξωτερικό περιβάλλον, με ταυτόχρονο φιλτράρισμα της άμεση ηλιακής ακτινοβολίας από την περσιδωτή κατασκευή, είναι μερικοί μόνο από τους παράγοντες που επηρέασαν τη διαδικασία του σχεδιασμού. 

Τα ανοίγματα στην οροφή και οι φεγγίτες επιτρέπουν στον θερμό αέρα να διαφεύγει, ενώ συγχρόνως εισέρχεται από τα χαμηλά παράθυρα φρέσκος, πιο κρύος αέρας, βελτιστοποιώντας τον αερισμό του κτηρίου. Με τον τρόπο αυτό, επιτυγχάνεται η ισορροπία μεταξύ των προδιαγραφών του φυσικού φωτός και αυτών της θερμικής άνεσης της κατασκευής. 

Το ‘ζιγκ-ζαγκ’ διπλό πέτασμα του Κέντρου Εξυπηρέτησης προσφέρει μια επιπλέον λειτουργία: μειώνει την όχληση του δρόμου, αντανακλώντας τα ηχητικά κύματα σε διαφορετικές κατευθύνσεις και εμποδίζοντάς τα να εισέλθουν στο κτήριο. 

Η όλη διαδικασία του σχεδιασμού έγινε με τέτοιο τρόπο, ώστε να μειωθούν στο ελάχιστο οι επιπτώσεις στο περιβάλλον. Η χρήση του παθητικών σχεδιαστικών αρχών διασφαλίζει την χαμηλή κατανάλωση ενέργειας.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Ηλεκτρομηχανολογική μελέτη
Τρισδιάστατες απεικονίσεις

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ

Διακρίσεις
  • Βραβεία 'ΔΟΜΕΣ 2013', έπαινος στην κατηγορία 'Το καλύτερο πραγματοποιημένο έργο των ετών 2009-2011'.
Δημοσιεύσεις
  • ΔΟΜΕΣ 1011, 'Βραβεία 2012', τ. 105, 2011, σσ. 90-95.
  • ΔΟΜΕΣ 0412, 'Επετηρίδα Ελληνικής Αρχιτεκτονικής, Τόμος Α', τ. 109, 2012, σσ. 76-77.