ΤΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ
15_04_2021

'Κατραντζοσπορ' στο Ηράκλειο

Μιχάλης Φωτιάδης _ 1969

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

Κατηγορία
Εμπόριο
Χρόνος μελέτης
1967 - 1968
Χρόνος αποπεράτωσης
1969
Διεύθυνση έργου
Ηράκλειο Κρήτης, Ηράκλειο

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Αρχιτέκτων