ΤΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ
15_04_2021

Κατοικία στην οδό Φιλοπάππου και Μπέλες

Γιώργος Μανέτας, Ελένη Μανέτα _ 2004

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

Κατηγορία
Κατοικίες
Χρόνος αποπεράτωσης
2004
Διεύθυνση έργου
Φιλοπάππου και Μπέλες, Αττική

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η προσθήκη ενός σύγχρονου κτηρίου, σε ένα παλαιό διατηρητέο (υπολογίζεται ότι το υπάρχoν κτήριο είναι της δεκαετίας του ’30) είναι ένα πολύ δύσκολο εγχείρημα. Οι επιλογές που είχαν οι αρχιτέκτονες ήταν, είτε να προσαρμόσουν μορφολογικά το νέο τμήμα στο παλιό, είτε να δημιουργήσουν κάτι εντελώς διαφορετικό-αντίθετο, σεβόμενοι πάντα την κουλτούρα του παρελθόντος.

Επέλεξαν το δεύτερο.

Επέλεξαν δηλαδή τη συνύπαρξη μέσα από την αντίθεση των μορφών, διατηρώντας την ύπαρξη φυσικού φωτισμού, φύτευσης και υπαίθριων στεγασμένων χώρων. Το κτήριο που προστίθεται είναι ένας απλός παραλληλεπίπεδος όγκος, χωρίς καμία μορφολογική διαμόρφωση, εσοχές - προεξοχές, ώστε να αποτελεί ένα ουδέτερο επίπεδο στο βάθος του οικοπέδου, αφήνοντας το διατηρητέο ανεξάρτητο.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ

Δημοσιεύσεις
  • ΔΟΜΕΣ 0410, 'Επετηρίδα Ελληνικής Αρχιτεκτονικής, 2010 - Τόμος Β', τ. 89, 2010.