ΤΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ
15_04_2021

Κατοικία - Λαογραφικό Μουσείο Ι. Βορρέ

Μιχάλης Φωτιάδης _ 1969

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

Κατηγορίες
Κατοικίες, Πολιτισμός
Χρόνος μελέτης
1966-1969
Χρόνος αποπεράτωσης
1969
Διεύθυνση έργου
Παιανία, Λιοπέσι, Αττική

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Αρχιτέκτονες

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ

Δημοσιεύσεις
  • Θέματα Χώρου & Τεχνών, τ. 02, 1971.
  • Ζυγός, 1972.