ΤΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ
06_03_2021

Κατοικία Φιλίππα

Eργαστήριο 66 - Δημήτρης Αντωνακάκης, Σουζάνα Αντωνακάκη _ 1969

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

Κατηγορία
Κατοικίες
Χρόνος μελέτης
1962
Χρόνος αποπεράτωσης
1969
Διεύθυνση έργου
Γλυφάδα, Αθήνα, Αττική

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Αρχιτεκτονικό γραφείο

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ

Δημοσιεύσεις
  • Θέματα Χώρου & Τεχνών, τ. 3, 1972
  • Θέματα Χώρου & Τεχνών, τ. 27, 1996
  • Kenneth Frampton (επιμ.), ‘Atelier 66, The Architecture of Dimitris and Suzana Antonakakis’, New York: Rizzoli, 1985