ΤΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ
07_07_2020

Καπναποθήκη στη Θεσσαλονίκη

Βασίλης Μπογάκος _ 1961

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

Κατηγορία
Βιομηχανία
Χρόνος αποπεράτωσης
1961
Διεύθυνση έργου
Θεσσαλονίκη, Θεσσαλονίκη

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Αρχιτέκτων

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ

Δημοσιεύσεις
  • Αρχιτεκτονικά Θέματα, τ. 1, 1967, σ. 222-223