ΤΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ
04_03_2021

Ινστιτούτο Πυρηνικής Τεχνολογίας

Γιάννης A. Κούκης _ 2002

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

Κατηγορία
Γραφεία
Χρόνος μελέτης
1997
Χρόνος αποπεράτωσης
2002
Ιδιοκτήτης
E.K.E.Φ.E. / ΔHMOKPITOΣ
Διεύθυνση έργου
Aγία Παρασκευή, Αθήνα, Αττική

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Αρχιτέκτων
Συνεργάτης αρχιτέκτων
Στατική μελέτη
Ηλεκτρομηχανολογική μελέτη
Φωτογραφία