ΤΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ
06_03_2021

Φιλοσοφική Σχολή Πανεπιστήμιου Κρήτης

Εργαστήριο 66 – Σ. Αντωνακάκη, Δ. Αντωνακάκης, Μ. Μπαμπάλου, Α. Νουκάκης, Θ. Φωτίου _ 1981

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

Κατηγορία
Εκπαίδευση
Χρόνος αποπεράτωσης
1981
Διεύθυνση έργου
Πανεπιστήμιο Κρήτης, Ρεθύμνη

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το φυσικό ανοικτό αμφιθέατρο-πλατεία αποτελεί το σημείο αναφοράς των δραστηριοτήτων που αναφέρονται άμεσα στους χώρους διδασκαλίας, εκεί που συναντώνται οι φοιτητές με τους διδάσκοντες. Τα τμήματα και οι τομείς που τους αντιστοιχούν, αναπτύσσονται ακτινωτά γύρω από αυτή την πλατεία και ήταν οι εξής: Παιδαγωγικό 1, Παιδαγωγικό 2, Ιστορία, Αρχαιολογία και Φιλολογία.

Διατυπώσαμε ένα λεξιλόγιο που αφορούσε τις διαφορετικές ενότητες του κάθε τμήματος: Διοίκηση, Γραφεία διδασκόντων, Αίθουσα Συνελεύσεων Τμήματος, συνδυασμένη με τα εργαστήρια, οι Χώροι σεμιναρίων και Αίθουσα Συνελεύσεων τομέα.

Αυτά τα στοιχεία επαναλήφθηκαν πέντε φορές συντεθειμένα με διαφορετικούς τρόπους, εκφράζοντας με ακρίβεια το πρόγραμμα που μας είχε δοθεί και το οποίο αποτελούσε ακριβή διατύπωση στο χώρο του μόλις εγκεκριμένου από το Υπουργείο Παιδείας νέου -τότε- νόμου πλαίσιο για τα ΑΕΙ της χώρας. Οι αίθουσες διδασκαλίας επαναλήφθηκαν με μικρές παραλλαγές δέκα φορές, με ορισμένο από το νόμο αριθμό φοιτητών.

Τα πέντε τμήματα διδασκαλίας με τις αντίστοιχες πλατείες τους αυτονομούνται και σηματοδοτούνται από τα κτήρια των συνελεύσεων των Τμημάτων, που καλύπτονται με υπερυψωμένη πολυγωνική στέγη. Η ανοιχτή σύνθεση του πανεπιστημιακού συγκροτήματος εγγράφεται στο φυσικό περιβάλλον και υποτάσσεται στα υπάρχοντα αιωνόβια δέντρα. Η πανεπιστημιακή ζωή αναπτύσσεται στους κλειστούς αλλά και στους υπαίθριους χώρους του συγκροτήματος: πλατείες και δρόμους που προσφέρονται για συναντήσεις και περίπατο και παραπέμπουν σε γνώριμες στον ελληνικό χώρο σχέσεις φιλοσοφίας και περιπάτου.