ΤΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ
08_03_2021

Εργοστάσιο πλαστικών Apco

Τάκης Ζενέτος _ 1959

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

Κατηγορία
Βιομηχανία
Χρόνος αποπεράτωσης
1959
Διεύθυνση έργου
Πειραιώς 72, Μοσχάτο, Αθήνα, Αττική

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Αρχιτέκτων

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ

Βιβλιογραφία
  • Αρχιτεκτονικά Θέματα, τ. 2, 1968
  • Αρχιτεκτονική, τ. 40, Ιούλιος-Αύγουστος 1963
  • Ορέστης Δουμάνης (επιμ.), Τάκης Χ. Ζενέτος 1926-1977, Αρχιτεκτονικά Θέματα: Αθήνα, 1978
  • Ζυγός, τ. 72-75, Νοέμβριος 1961-Φεβρουάριος 1962