ΤΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ
15_04_2021

Eπιβατικός Σταθμός Oργανισμού Λιμένος Πειραιώς

Γιάννης Λιάπης, Hλίας Σκρουμπέλος _ 1969

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

Κατηγορία
Διοίκηση
Χρόνος μελέτης
1962
Χρόνος αποπεράτωσης
1969
Διεύθυνση έργου
Προβλήτα Aγίου Nικολάου, Πειραιάς, Αττική
Αρχείο
Αρχείο Δημήτρη Καλαποδά
Διαγωνισμός
1ο Βραβείο, Πανελλήνιος Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός, 1961

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η μελέτη του Επιβατικού Σταθμού του ΟΛΠ εκπονήθηκε από τους Αρχιτέκτονες Γιάννη Λιάπη και Ηλία Σκρουμπέλο ύστερα από την  απονομή σε αυτούς του 1ου  βραβείου στον Πανελλήνιο Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό του 1961 «Επιβατικοί Σταθμοί και Τελωνεία Υπερατλαντικών Γραμμών». Στο διαγωνισμό συμμετείχαν ως Συνεργάτες οι Αρχιτέκτονες Κωνσταντίνος Βογιατζής, Χρήστος Ιακωβίδης και Αριστείδης Ρωμανός. 

Το πρόγραμμα του διαγωνισμού περιλάμβανε πρόταση διαμόρφωσης λιμενικών εγκαταστάσεων σε αρκετά μεγαλύτερο μήκος της ακτής. Τέλος, μεταξύ της λύσης του διαγωνισμού και της κατασκευής υπήρξε μια σημαντική μορφολογική διαφοροποίηση: η πτυχωτή στέγη (faltdecke) του διαγωνισμού αντικαταστάθηκε από μια καμπυλωτή κατασκευή ανηρτημένη από δύο πυλώνες.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ