ΤΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ
08_03_2021

Δημαρχείο και κέντρο πολιτισμού Γέρακα

Ποτηρόπουλος Δ+Λ Αρχιτέκτονες _ 2006

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

Κατηγορίες
Διοίκηση, Πολιτισμός
Χρόνος μελέτης
2003-2004
Χρόνος αποπεράτωσης
2006
Συνολική επιφάνεια
3280m2
Ιδιοκτήτης
Δήμος Γέρακα
Διεύθυνση έργου
Ιθάκης 12, Παλλήνη, Αττική

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Κεντρική ιδέα του σχεδιασμού αποτέλεσε η συγκρότηση μιας σύνθετης ενότητας που προορίζεται να υπηρετεί τόσο τη ζωή των κατοίκων όσο και τον πολιτισμό γενικότερα. Καθώς ο κτηριακός όγκος υποχωρεί προς το εσωτερικό όριο του οικοπέδου, τέμνει με την κλίμακά του την αστική οργάνωση, αφήνοντας να δημιουργηθεί ένας εκτεταμένος χώρος πλατείας, ενόσω η στροφή του σε σχέση με τον άξονα του δρόμου ελευθερώνει λοξές προοπτικές φυγές.

Οι επιμέρους λειτουργίες αναπτύσσονται κατά μήκος της γραμμικής εσωτερικής κυκλοφορίας, που είναι προϊόν πολλών γεωμετριών που αλληλεπιδρούν μεταξύ τους σχηματίζοντας ένα ζωτικό χώρο διώροφης διάστασης, χώρο σύνδεσης, κίνησης, στάσης, αλλά και χώρο αφηγηματικό, θεατρικό. Οι κοινωνικές και πολιτιστικές δράσεις που διαδραματίζονται στο φουαγιέ και στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων μπορούν έτσι να επεκταθούν σε όλη αυτή τη μεταβατική ζώνη συντελώντας σε ένα ρευστό βίωμα διαδοχικών νοηματικών και χωρικών σχέσεων.

Η κινητικότητα όλων αυτών των δράσεων διαμορφώνει τα όρια αλλά και τον χαρακτήρα του αρχιτεκτονικού χώρου καθώς φαίνεται να τον μετασχηματίζει συνεχώς. O επισκέπτης τον αντιλαμβάνεται νοερά μέσω των εν δυνάμει εμπειριών, που μοιάζουν να διαχέονται, να υπάρχουν και στις μη ορατές γι’ αυτόν περιοχές, παρακάμπτοντας την υλική υπόσταση του κτηρίου.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Αρχιτεκτονικό γραφείο
Ηλεκτρομηχανολογική μελέτη
Κατασκευή
Δάμων Α.Τ.Ε., ΗΡΩΝ Α.Τ.Ε. κοινοπραξία
Ενεργειακή μελέτη
Ακουστική μελέτη
Dr. G. Schubert Σύμβουλος ακουστικής
Μελέτη φύτευσης
Υπεύθυνος εργοταξίου
Φωτογραφία

ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Συστήματα αλουμινίου
ALUMIL Κατασκευαστής AVANTECH ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΣΤΕΛΙΟΣ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ

Δημοσιεύσεις
  • Δομές, 0506, 'Νέα κτήρια γραφείων - Ελλάδα', τεύχος 47, σσ. 86-93.