ΤΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ
11_04_2021

Αρχαιολογικό μουσείο Καβάλας

Δημήτρης Φατούρος, Ιωάννης Τριανταφυλλίδης _ 1963

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

Κατηγορία
Πολιτισμός
Χρόνος μελέτης
1962-1963
Χρόνος αποπεράτωσης
1963
Διεύθυνση έργου
Ερυθρού Σταυρού 16, Καβάλα
Χρόνος επέκτασης
1992-1998

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η σύνθεση προσφέρει ένα πλέγμα αιθρίων, με διαφορετικές δυνατότητες παρουσίασης-έκθεσης των αρχαιολογικών ευρημάτων, διαφορετικές διαδρομές και στάσεις. Η διαφορετική ‘εσωτερική’ τυπολογία των τριών αιθρίων διαμορφώνει διαφορετικές συνέχειες πρόσληψης και ποιότητας χώρου.

Επέκταση Αρχαιολογικού Μουσείου Καβάλας
(Από τη μελέτη πραγματοποιήθηκε μόνο ένα μέρος)
Η σύνθεση ακολουθεί το οργανωτικό πλέγμα των αιθρίων του παλαιού, πρώτου κτηρίου, με την προσθήκη αιθρίων με διαφανή κάλυψη. Ο επισκέπτης ανακαλύπτει το Παλαιό Μουσείο κυρίως όταν κινείται μέσα στο Νέο Μουσείο.