ΤΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ
02_03_2021

Ανάπλαση πλατείας Λευκού Πύργου και περιβάλλοντος χώρου του Βασιλικού Θεάτρου

Κατερίνα Τσιγαρίδα _ 2006

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

Κατηγορία
Αστικός σχεδιασμός
Χρόνος μελέτης
1996-2006
Χρόνος αποπεράτωσης
2006
Συνολική επιφάνεια
24000m2
Ιδιοκτήτης
Δήμος Θεσσαλονίκης
Διεύθυνση έργου
Λεωφόρος Νίκης 77, Θεσσαλονίκη

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Βασική αρχή της μελέτης είναι η ανασύνταξη του δημόσιου χώρου γύρω από τον Λευκό Πύργο και η σύνδεση του με τον Ανατολικό Πολιτιστικό Άξονα. Για τη δημιουργία της νέας πλατείας έγινε μερική εκτροπή της παραλιακής λεωφόρου, ώστε να εξασφαλισθεί ζωτικός χώρος γύρω από το μνημείο. Επιπλέον, προτάθηκε η αποκατάσταση του περιβάλλοντος χώρου  στην αρχική στάθμη του μνημείου. 

Η αρχιτεκτονική συνθετική διαδικασία εξερευνά τις  αρχές της κεντρικότητας, των μνημειακών χαράξεων αστικού χαρακτήρα, των συνεχών αξόνων υπό ένα καθεστώς ελάχιστων επεμβάσεων. Η πειθαρχία των αρχιτεκτονικών χειρισμών και η λιτότητα των εκφραστικών μέσων στοχεύουν περισσότερο σε ένα μακροχρόνιο αποτέλεσμα για την πόλη παρά στην εφαρμογή εφήμερων αρχιτεκτονικών τάσεων και εικόνων εντυπωσιασμού. Ιδιαίτερη προσπάθεια έγινε η μελέτη να είναι ρεαλιστική, υλοποιήσιμη και βιώσιμη.

Μια τραπεζοειδής πλατεία δημιουργείται τελικά, το σχήμα της οποίας ανοίγει προοπτικά προς τη θάλασσα, υλοποιώντας ένα σύστημα πολλαπλών γεωμετρικών χαράξεων με αφετηρίες άλλοτε το μνημείο, άλλοτε τον παραλιακό πεζόδρομο και άλλοτε τον εφαπτόμενο Ανατολικό Πολιτιστικό Άξονα. Σε κατάλληλες θέσεις και λόγω της υψομετρικής διαφοράς διαμορφώνονται υποπεριοχές και διευρύνσεις με σαφή και αναγνώσιμα σχήματα. 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ

Δημοσιεύσεις
  • Ελληνικές κατασκευές, Νο 137, 2009.
  • Δομές, Επετηρίδα Ελληνικής Αρχιτεκτονικής, 2011.
  • Θεσσαλονίκη 1912-2012, Το μέλλον του παρελθόντος, Εκδόσεις Καπόν, 2012.
Εκθέσεις
  • Βραβεία Αρχιτεκτονικής 2008,  Ελληνικό  Ινστιτούτο Αρχιτεκτονικής, 2009.