ΤΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ
06_07_2020

Ακτή ΕΟΤ Καβάλας

Γιώργος Νικολετόπουλος _ 1964

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

Κατηγορία
Ψυχαγωγία
Χρόνος μελέτης
1962
Χρόνος αποπεράτωσης
1964
Διεύθυνση έργου
Ακτή ΕΟΤ, Καβάλα, Καβάλα

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ

Δημοσιεύσεις
  • Αρχιτεκτονικά Θέματα, τ. 1, 1967
  • Αρχιτεκτονική, τ. 41, Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 1963