ΤΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ
04_03_2021

ΑΓΕΤ Ηρακλής - Κτήριο διοίκησης

Μελετητική - Γραφείο Μελετών Α. Ν. Τομπάζη ΕΠΕ _ 1975

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

Κατηγορία
Γραφεία
Χρόνος μελέτης
1971-1972
Χρόνος αποπεράτωσης
1975
Συνολική επιφάνεια
9600m2
Επιφάνεια οικοπέδου
20000m2
Ιδιοκτήτης
ΑΓΕΤ Ηρακλής
Διεύθυνση έργου
Λεωφόρος Σοφοκλή Βενιζέλου 92, Λυκόβρυση Πεύκη, Αττική
Στατική ενίσχυση
1999-2000
Μελέτη ενεργειακής αναβάθμισης
2002

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το κτήριο αποτελείται από υπόγειο, ισόγειο, μεσώροφο και δύο ορόφους. Στο υπόγειο προβλέπονται βοηθητικοί χώροι, αποθήκες, μηχανοστάσιο, μικρός χώρος στάθμευσης δέκα αυτοκινήτων για τη διοίκηση και υπηρεσιακή αυλή φόρτωσης και εκφόρτωσης, με προσπέλαση για φορτηγά και αυτοκίνητα μέσω ράμπας που βρίσκεται στο πίσω μέρος του κτηρίου. 

Το ισόγειο αποτελείται από δύο τμήματα. Το βασικό τμήμα οπού υπάρχει η κύρια είσοδος του κτηρίου προς το κεντρικό χώλλ και η αίθουσα πολλαπλών χρήσεων για διαλέξεις, εκθέσεις κλπ. Στο ισόγειο βρίσκονται γραφειακοί χώροι θυγατρικών εταιρειών και υπηρεσιών της εταιρείας που έχουν μεγαλύτερη επαφή με το κοινό. Επίσης στο ισόγειο υπάρχει καφετέρια του προσωπικού και ο χώρος του ηλεκτρονικού υπολογιστή.

Στο δεύτερο και χωριστό τμήμα του ισογείου βρίσκονται τα γραφεία της διοίκησης. Ιδιωτικά γραφεία και άλλοι χώροι συνεδριάσεων αναπτύσσονται γύρω από ένα κεντρικό αίθριο με λίμνη. Το τμήμα διοίκησης ενώνεται με το υπόλοιπο κτήριο μέσω κλειστής πεζογέφυρας.

Στο μεσώροφο του κτηρίου βρίσκονται γραφειακοί χώροι και χώροι γενικής εξυπηρέτησης (πρωτόκολλο, φωτοτυπείο κλπ.). Το προσωπικό εισέρχεται στο κτήριο μέσω πεζογέφυρας που οδηγεί από τον εξωτερικό χώρο στάθμευσης αυτοκινήτων κατ’ ευθείαν στο μεσώροφο. Με αυτό τον τρόπο ή είσοδος στο κτήριο πραγματοποιείται στην υπερυψωμένη στάθμη του μεσωρόφου.

Ο όροφος αποτελείται μόνο από γραφειακούς χώρους. Υπάρχουν λίγα κλειστά γραφεία στη περίμετρο της κάτοψης και μάλιστα, μόνο όπου ο όροφος βρίσκεται σε πρόβολο από τον κατακόρυφο φέροντα οργανισμό. Η βασική οργάνωση του ορόφου είναι ανοικτή, βασισμένη στο σύστημα του landscape planning. Ο τελευταίος όροφος που δεν χρησιμοποιείται ακόμη είναι ανάλογος, αλλά μικρότερος από τον πρώτο.

Κατακόρυφη επικοινωνία υπάρχει σε τρία σημεία του κτηρίου. Ο κεντρικός κόμβος αποτελείται από σκάλα και δυο ανελκυστήρες (κύριο και βοηθητικό) και ενώνει όλα τα επίπεδα μεταξύ τους. Εκεί βρίσκονται και οι κεντρικοί υδραυλικοί χώροι όλων των ορόφων. Υπάρχει ένας αντίστοιχος κόμβος για τους γραφειακούς χώρους και ένας που ενώνει τη διοίκηση με το υπόλοιπο κτήριο.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ

Links
  • vimeo.com Ημερίδα ΔΟΜΕΣ INDEX 2013