ΤΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ
28_11_2020

Ξενοδοχείο Τρίτων στην Άνδρο

Άρης Κωνσταντινίδης _ 1958

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

Κατηγορία
Ξενοδοχεία
Χρόνος αποπεράτωσης
1958
Διεύθυνση έργου
Άνδρος, Κυκλάδες

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ

Βιβλιογραφία
  • Αρχιτεκτονική, τ. 60, Ιανουάριος-Φεβρουαριος 1967.
  • Αρχιτεκτονική, τ. 19, Ιανουάριος-Φεβρουάριος 1960.
  • Δημήτρης Φιλιππίδης, Πέντε δοκίμια για τον Άρη Κωνσταντινίδη, Αθήνα: Libro, 1997
  • Ζυγός, Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 1962.
  • Δημήτρης Φιλιππίδης, Νεοελληνική Αρχιτεκτονική - Αρχιτεκτονική θεωρία και πράξη (1830-1980) σαν αντανάκλαση των ιδεολογικών επιλογών της νεοελληνικής κουλτούρας, Αθήνα: Μέλισσα, 1984.
  • Άρης Κωνσταντινίδης, Μελέτες + Κατασκευές, Αθήνα: Άγρα, 1981.