ΤΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ
16_01_2021

Ξενοδοχείο Hilton

Εμμανουήλ Βουρέκας, Προκόπιος Βασιλειάδης, Σπύρος Στάικος, Αντώνης Γεωργιάδης _ 1963

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

Κατηγορία
Ξενοδοχεία
Χρόνος μελέτης
1958
Χρόνος αποπεράτωσης
1963
Διεύθυνση έργου
Λεωφ. Βασιλίσσης Σοφίας 46, Αθήνα, Αττική

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ

Βιβλιογραφία
  • Αρχιτεκτονική, τ. 15-16, Μάιος-Ιούνιος-Ιούλιος-Αύγουστος 1959.
  • Αρχιτεκτονική, τ. 42, Νοέμβριος-Δεκέμβριος 1963.
  • Φιλιππίδης Δημήτρης, Νεοελληνική Αρχιτεκτονική - Αρχιτεκτονική θεωρία και πράξη (1830-1980) σαν αντανάκλαση των ιδεολογικών επιλογών της νεοελληνικής κουλτούρας, Μέλισσα, Αθήνα 1984.
  • Αρχιτεκτονικά Θέματα, τ. 20, 1986.
  • Φεσσά-Εμμανουήλ Ελένη, Δοκίμια για τη Νέα Ελληνική Αρχιτεκτονική, Αθήνα 2001.
  • Αίσωπος Γιάννης, Σημαιοφορίδης Γιώργος (επιμ.), Τοπία Εκμοντερνισμού: Ελληνική Αρχιτεκτονική ’60 και ’90, Metapolis Press, Αθήνα 2002.