ΤΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ
01_12_2020

Ξενοδοχείο Ξενία Ναυπλίου

Ιωάννης Τριανταφυλλίδης _ 1960

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

Κατηγορία
Ξενοδοχεία
Χρόνος μελέτης
1958
Χρόνος αποπεράτωσης
1960
Διεύθυνση έργου
Ναύπλιο, Αργολίδα

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ

Δημοσιεύσεις
  • Αρχιτεκτονική, 'Τουρισμός', τ. 29, 1961