ΤΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ
08_12_2019

Ξενοδοχείο Ξενία Μεσολογγίου

Ιωάννης Β. Τριανταφυλλίδης _ 1960

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

Κατηγορία
Ξενοδοχεία
Χρόνος μελέτης
1958
Χρόνος αποπεράτωσης
1960
Διεύθυνση έργου
Μεσολόγγι, Αιτωλοακαρνανία

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ