ΤΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ
19_10_2020

Ξενοδοχείο Ξενία Μεσολογγίου

Ιωάννης Β. Τριανταφυλλίδης _ 1960

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

Κατηγορία
Ξενοδοχεία
Χρόνος μελέτης
1958
Χρόνος αποπεράτωσης
1960
Διεύθυνση έργου
Μεσολόγγι, Αιτωλοακαρνανία

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ