ΤΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ
12_07_2020

Χριστίνα Σέρρου

ΕΡΓΑ1
Κιόσκι στην Πανόρμου
Fluo design & architecture _ 2014