ΤΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ
22_09_2019

Χριστίνα Σέρρου

ΕΡΓΑ1
Κιόσκι στην Πανόρμου
Fluo design & architecture _ 2014