ΤΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ
07_07_2020

Χρήστος Σταυρογιάννης

ΕΡΓΑ1
Μικροβιολογικό Ιατρείο
schema architecture & engineering _ 2014