ΤΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ
23_05_2019

Χρήστος Σταυρογιάννης

ΕΡΓΑ1
Μικροβιολογικό Ιατρείο
schema architecture & engineering _ 2014