ΤΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ
25_03_2019

Χάρης Γκίκας

ΕΡΓΑ1
Urban lofts
Χάρης Γκίκας, Ευαγγελία Φίλτσου _ 2011