ΤΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ
15_11_2019

Walter Gropius

ΕΡΓΑ1
Αμερικάνικη Πρεσβεία στην Ελλάδα
Walter Gropius - TAC _ 1961