ΤΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ
08_04_2020

Walter Gropius

ΕΡΓΑ1
Αμερικανική Πρεσβεία στην Αθήνα
Walter Gropius - TAC _ 1961