ΤΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ
21_01_2021

Walter Gropius

ΕΡΓΑ1
Αμερικανική Πρεσβεία στην Αθήνα
Walter Gropius - TAC _ 1961