ΤΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ
13_04_2021

Τάκης Εξαρχόπουλος

ΕΡΓΑ5
Μονοκατοικία στη Βούλα
Τάκης Εξαρχόπουλος, Φώτης Παπασταμάτης _ 1985
Βιοτεχνικό κτήριο στη Νέα Φιλοθέη
Τάκης Εξαρχόπουλος, Φώτης Παπασταμάτης _ 1980
Μονοκατοικία στο Φάληρο
Τάκης Εξαρχόπουλος, Φώτης Παπασταμάτης _ 1987
Πολυκατοικία στο Μαρούσι
Τάκης Εξαρχόπουλος _ 1979
GLAXO
Κ. Κυριακίδης, Τ. Εξαρχόπουλος, Γ. Αποστολάκος _ 1995