ΤΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ
14_11_2018

TAC (The Architects Collaborative)

ΕΡΓΑ1
Αμερικάνικη Πρεσβεία στην Ελλάδα
Walter Gropius - TAC _ 1961