ΤΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ
26_09_2020

TAC (The Architects Collaborative)

ΕΡΓΑ1
Αμερικανική Πρεσβεία στην Αθήνα
Walter Gropius - TAC _ 1961