ΤΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ
19_07_2019

TAC (The Architects Collaborative)

ΕΡΓΑ1
Αμερικάνικη Πρεσβεία στην Ελλάδα
Walter Gropius - TAC _ 1961