ΤΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ
13_04_2021

Περικλής Σακελλάριος

ΕΡΓΑ3
Αμερικανική Πρεσβεία στην Αθήνα
Walter Gropius - TAC _ 1961
Τουριστικό συγκρότημα Γλυφάδας
Π. Βασιλειάδης, Ε. Βουρέκας, Π. Σακελλάριος _ 1954
Κατοικία στη Φιλοθέη
Περικλής Σακελλάριος _ 1959