ΤΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ
14_11_2019

Περικλής Σακελλάριος

ΕΡΓΑ3
Αμερικάνικη Πρεσβεία στην Ελλάδα
Walter Gropius - TAC _ 1961
Τουριστικό συγκρότημα Γλυφάδας
Π. Βασιλειάδης, Ε. Βουρέκας, Π. Σακελλάριος _ 1954
Κατοικία στη Φιλοθέη
Περικλής Σακελλάριος _ 1959