ΤΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ
27_09_2020

Παντελής Μασουρίδης

ΕΡΓΑ5
Κατοικία στη Σκιάθο
Μιχάλης Φωτιάδης, Παντελής Μασουρίδης _ 1977
Γενική σχολή & οικοτροφείο στο Καρπενήσι
Μιχάλης Φωτιάδης _ 1972
Γραφεία 'Φορεύς'
Μιχάλης Φωτιάδης _ 1978
Θερινές κατοικίες στην Κέρκυρα
Μιχάλης Φωτιάδης _ 1977
Κτήριο γραφείων της BP ΕΛΛΑΣ
Μιχάλης Φωτιάδης _ 1987